توجه: ما دقیقا کارهایی که در بسته های زیر مشاهده می نمایید را بر روی سایت شما انجام می دهیم!

پشتیبانی پایه

• بروزرسانی هسته وردپرس و قالب و افزونه
• انجام تنظیمات مربوط به قالب
• انجام تنظیمات مربوط به افزونه
• پاکسازی سایت از فایل های مخرب
• رفع خطا های رایج وردپرس
• مسدود سازی نظرات اسپم
• کانفیگ امنیتی سایت

پشتیبانی حرفه ای

• بروزرسانی هسته وردپرس و قالب و افزونه
• انجام تنظیمات مربوط به قالب
• انجام تنظیمات مربوط به افزونه
• پاکسازی سایت از فایل های مخرب
• رفع خطا های رایج وردپرس
• مسدود سازی نظرات اسپم
• کانفیگ امنیتی سایت
• بهینه سازی تصاویر سایت
• افزایش سرعت سایت

پشتیبانی ویژه

• بروزرسانی هسته وردپرس و قالب و افزونه
• انجام تنظیمات مربوط به قالب
• انجام تنظیمات مربوط به افزونه
• پاکسازی سایت از فایل های مخرب
• رفع خطا های رایج وردپرس
• مسدود سازی نظرات اسپم
• کانفیگ امنیتی سایت
• بهینه سازی تصاویر سایت
• افزایش سرعت سایت
• نصب افزونه های ضروری وردپرس
• افزودن فونت به قالب
• انجام تنظیمات فروشگاه ساز شما

پشتیبانی ویژه یکساله

• بروزرسانی هسته وردپرس و قالب و افزونه
• انجام تنظیمات مربوط به قالب
• انجام تنظیمات مربوط به افزونه
• پاکسازی سایت از فایل های مخرب
• رفع خطا های رایج وردپرس
• مسدود سازی نظرات اسپم
• کانفیگ امنیتی سایت
• بهینه سازی تصاویر سایت
• افزایش سرعت سایت
• نصب افزونه های ضروری وردپرس
• افزودن فونت به قالب
• انجام تنظیمات فروشگاه ساز شما