مدیریت سایت و فروشگاه

مدیریت سایت و فروشگاه (شروع)

• 40 ساعت زمان پشتیبانی در ماه
• به روز رسانی سایت در صورت نیاز
• بروزرسانی قیمت های محصولات و لیست اختلاف قیمت با رقبا
• گزارشات روزانه و هفتگی به کارفرما
• بارگذاری محصولات در سایت
• پیگیری سفارشات و ارجاع به کارفرما
• پاسخ به دیدگاه های کاربران
• ارائه پیشنهادات برای رشد سایت
• بررسی اصلاحات صفحات اطلاعات سایت
• بررسی وضعیت کلی سایت
• بررسی اشکالات و ایرادات امنیتی سایت
• بررسی وضعیت Uptime سرور
• بررسی Search Console
• بررسی Google Analytics
• پاسخ به چت آنلاین

مدیریت سایت و فروشگاه (برنز)

• 90 ساعت زمان پشتیبانی در ماه
• به روز رسانی سایت در صورت نیاز
• بروزرسانی قیمت های محصولات و لیست اختلاف قیمت با رقبا
• گزارشات روزانه و هفتگی به کارفرما
• بارگذاری محصولات در سایت
• پیگیری سفارشات و ارجاع به کارفرما
• پاسخ به دیدگاه های کاربران
• ارائه پیشنهادات برای رشد سایت
• بررسی اصلاحات صفحات اطلاعات سایت
• بررسی وضعیت کلی سایت
• بررسی اشکالات و ایرادات امنیتی سایت
• بررسی وضعیت Uptime سرور
• بررسی Search Console
• بررسی Google Analytics
• پاسخ به چت آنلاین

مدیریت سایت و فروشگاه (نقره ای)

• 70 ساعت زمان پشتیبانی در ماه
• بارگذاری 2 مقاله در ماه
• به روز رسانی سایت در صورت نیاز
• بروزرسانی قیمت های محصولات و لیست اختلاف قیمت با رقبا
• گزارشات روزانه و هفتگی به کارفرما
• بارگذاری محصولات در سایت
• پیگیری سفارشات و ارجاع به کارفرما
• پاسخ به دیدگاه های کاربران
• ارائه پیشنهادات برای رشد سایت
• بررسی اصلاحات صفحات اطلاعات سایت
• بررسی وضعیت کلی سایت
• بررسی اشکالات و ایرادات امنیتی سایت
• بررسی وضعیت Uptime سرور
• بررسی Search Console
• بررسی Google Analytics
• اصلاح لینک سازی داخلی
• پاسخ به چت آنلاین
• مشاوره و اجرای کمپین های مارکتینگ کلیک و ریتارگتینگ

مدیریت سایت و فروشگاه (طلایی)

110 ساعت زمان پشتیبانی در ماه
• بارگذاری 5 مقاله در ماه
• به روز رسانی سایت در صورت نیاز
• بروزرسانی قیمت های محصولات و لیست اختلاف قیمت با رقبا
• گزارشات روزانه و هفتگی به کارفرما
• بارگذاری محصولات در سایت
• پیگیری سفارشات و ارجاع به کارفرما
• پاسخ به دیدگاه های کاربران
• ارائه پیشنهادات برای رشد سایت
• بررسی اصلاحات صفحات اطلاعات سایت
• بررسی وضعیت کلی سایت
• بررسی اشکالات و ایرادات امنیتی سایت
• بررسی وضعیت Uptime سرور
• بررسی Search Console
• بررسی Google Analytics
• اصلاح لینک سازی داخلی
• پاسخ به چت آنلاین
• مشاوره و اجرای کمپین های مارکتینگ کلیک و ریتارگتینگ