هاست لینوکس حرفه ای NVMe

pro-1G

 • حجم دیسک 1000 مگابایت NVMe


 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPane


 • SSL رایگان


 • نصب وردپرس رایگان


 • تعداد دیتابیس نامحدود


 • تعداد ایمیل نامحدود


 • پارک و ساب دامین نامحدود


 • تهیه بکاپ هفتگی


 • قابلیت میزبانی 1 سایت


  هاست لینوکس حرفه ای NVMe - pro -300 - mb

 • حجم دیسک 300 مگابایت NVMe


 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPane


 • SSL رایگان


 • نصب وردپرس رایگان


 • تعداد دیتابیس نامحدود


 • تعداد ایمیل نامحدود


 • پارک و ساب دامین نامحدود


 • تهیه بکاپ هفتگی


 • قابلیت میزبانی 1 سایت


  Pro-2G

 • حجم دیسک 2000 مگابایت NVMe


 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPane


 • SSL رایگان


 • نصب وردپرس رایگان


 • تعداد دیتابیس نامحدود


 • تعداد ایمیل نامحدود


 • پارک و ساب دامین نامحدود


 • تهیه بکاپ هفتگی


 • قابلیت میزبانی 1 سایت


  Pro-5G

 • حجم دیسک 5000 مگابایت NVMe


 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPane


 • SSL رایگان


 • نصب وردپرس رایگان


 • تعداد دیتابیس نامحدود


 • تعداد ایمیل نامحدود


 • پارک و ساب دامین نامحدود


 • تهیه بکاپ هفتگی


 • قابلیت میزبانی 1 سایت


  Pro-7G

 • حجم دیسک 7000 مگابایت NVMe


 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPanel


 • SSL رایگان


 • نصب وردپرس رایگان


 • تعداد دیتابیس نامحدود


 • تعداد ایمیل نامحدود


 • پارک و ساب دامین نامحدود


 • تهیه بکاپ هفتگی


 • قابلیت میزبانی1سایت


  pro-10G

 • حجم دیسک 10000 مگابایت NVMe


 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPane


 • SSL رایگان


 • نصب وردپرس رایگان


 • تعداد دیتابیس نامحدود


 • تعداد ایمیل نامحدود


 • پارک و ساب دامین نامحدود


 • تهیه بکاپ هفتگی


 • قابلیت میزبانی 1 سایت