هاست مورد نظر خود را جهت مشاهده جزئیات انتخاب کنید

با سرویس های میزبانی اسپادان هاستینگ با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید

PS_1Ge_ Pro Nvme

حجم دیسک > 1000 مگابایت NVMe
ترافیک ماهیانه > نامحدود
وب سرور > LiteSpeed
کنترل پنل > cpanel
SSL > رایگان
نصب وردپرس > رایگان
تعداد دیتابیس > نامحدود
تعداد ایمیل > نامحدود
پارک و ساب > دامین نامحدود
تهیه بکاپ > هفتگی
قابلیت میزبانی > 1 سایت
موقعیت میزبانی > آلمان

+ پشتیبانی نیرومند اسپادان هاستینگ
چت، تیکت، تلفن

PS_2Ge_ Pro Nvme

حجم دیسک > 2000 مگابایت NVMe
ترافیک ماهیانه > نامحدود
وب سرور > LiteSpeed
کنترل پنل > cpanel
SSL > رایگان
نصب وردپرس > رایگان
تعداد دیتابیس > نامحدود
تعداد ایمیل > نامحدود
پارک و ساب > دامین نامحدود
تهیه بکاپ > هفتگی
قابلیت میزبانی > 1 سایت
موقعیت میزبانی > آلمان

+ پشتیبانی نیرومند اسپادان هاستینگ
چت، تیکت، تلفن

PS_3Ge_ Pro Nvme

حجم دیسک > 3000 مگابایت NVMe
ترافیک ماهیانه > نامحدود
وب سرور > LiteSpeed
کنترل پنل > cpanel
SSL > رایگان
نصب وردپرس > رایگان
تعداد دیتابیس > نامحدود
تعداد ایمیل > نامحدود
پارک و ساب > دامین نامحدود
تهیه بکاپ > هفتگی
قابلیت میزبانی > 1 سایت
موقعیت میزبانی > آلمان

+ پشتیبانی نیرومند اسپادان هاستینگ
چت، تیکت، تلفن

PS_4Ge_ Pro Nvme

حجم دیسک > 4000 مگابایت NVMe
ترافیک ماهیانه > نامحدود
وب سرور > LiteSpeed
کنترل پنل > cpanel
SSL > رایگان
نصب وردپرس > رایگان
تعداد دیتابیس > نامحدود
تعداد ایمیل > نامحدود
پارک و ساب > دامین نامحدود
تهیه بکاپ > هفتگی
قابلیت میزبانی > 1 سایت
موقعیت میزبانی > آلمان

+ پشتیبانی نیرومند اسپادان هاستینگ
چت، تیکت، تلفن

PS_5Ge_ Pro Nvme

حجم دیسک > 5000 مگابایت NVMe
ترافیک ماهیانه > نامحدود
وب سرور > LiteSpeed
کنترل پنل > cpanel
SSL > رایگان
نصب وردپرس > رایگان
تعداد دیتابیس > نامحدود
تعداد ایمیل > نامحدود
پارک و ساب > دامین نامحدود
تهیه بکاپ > هفتگی
قابلیت میزبانی > 1 سایت
موقعیت میزبانی > آلمان

+ پشتیبانی نیرومند اسپادان هاستینگ
چت، تیکت، تلفن

PS_7Ge_ Pro Nvme

حجم دیسک > 7000 مگابایت NVMe
ترافیک ماهیانه > نامحدود
وب سرور > LiteSpeed
کنترل پنل > cpanel
SSL > رایگان
نصب وردپرس > رایگان
تعداد دیتابیس > نامحدود
تعداد ایمیل > نامحدود
پارک و ساب > دامین نامحدود
تهیه بکاپ > هفتگی
قابلیت میزبانی > 1 سایت
موقعیت میزبانی > آلمان

+ پشتیبانی نیرومند اسپادان هاستینگ
چت، تیکت، تلفن

PS_10Ge_ Pro Nvme

حجم دیسک > 10000 مگابایت NVMe
ترافیک ماهیانه > نامحدود
وب سرور > LiteSpeed
کنترل پنل > cpanel
SSL > رایگان
نصب وردپرس > رایگان
تعداد دیتابیس > نامحدود
تعداد ایمیل > نامحدود
پارک و ساب > دامین نامحدود
تهیه بکاپ > هفتگی
قابلیت میزبانی > 1 سایت
موقعیت میزبانی > آلمان

+ پشتیبانی نیرومند اسپادان هاستینگ
چت، تیکت، تلفن