هاست وردپرس NVMe

PL WP500

 • حجم دیسک ۵۰۰ مگابایت NVMe


 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPanel


 • SSL رایگان


 • نصب وردپرس رایگان


 • تعداد دیتابیس نامحدود


 • تعداد ایمیل نامحدود


 • پارک و ساب دامین نامحدود


 • تهیه بکاپ هفتگی


 • قابلیت میزبانی 1 سایت


  PL WP1000

 • حجم دیسک 1000 مگابایت NVMe


 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPanel


 • SSL رایگان


 • نصب وردپرس رایگان


 • تعداد دیتابیس نامحدود


 • تعداد ایمیل نامحدود


 • پارک و ساب دامین نامحدود


 • تهیه بکاپ هفتگی


 • قابلیت میزبانی 1 سایت


  PL WP2000

 • حجم دیسک 2000 مگابایت NVMe


 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPanel


 • SSL رایگان


 • نصب وردپرس رایگان


 • تعداد دیتابیس نامحدود


 • تعداد ایمیل نامحدود


 • پارک و ساب دامین نامحدود


 • تهیه بکاپ هفتگی


 • قابلیت میزبانی 1 سایت


  PL WP4000

 • حجم دیسک 4000 مگابایت NVMe


 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPanel


 • SSL رایگان


 • نصب وردپرس رایگان


 • تعداد دیتابیس نامحدود


 • تعداد ایمیل نامحدود


 • پارک و ساب دامین نامحدود


 • تهیه بکاپ هفتگی


 • قابلیت میزبانی 1 سایت